Tietoa asennuskumppaneille

Mitä antureita TPMS:n yhteydessä voidaan käyttää (esim. korvaamaan viallinen anturi)?

Jokainen valmistaja voi käyttää vapaasti valittavaa anturityyppiä autojen alkuperäisvarustuksessa. Siksi markkinoilla on nyt yli 150 erilaista anturimallia.

Vaatimukset:

Alkuperäisanturit on jo esiohjelmoitu ajoneuvokohtaisilla tiedoilla, eli anturia voidaanTPMS Sensors käyttää vain tietyissä autoissa. Erilaisten anturien suuri määrä kasvattaisi selvästi korjaamojen varastoja ja niihin sidottua pääomaa (tärkeimpiä alkuperäisantureita on oltava varastossa aina vähintään neljä kappaletta), jotta asiakkaita voitaisiin palvella tyydyttävällä tavalla.

 

Ohjelmoimattomia yleisantureita ei ole esiohjelmoitu, ja ne voidaan integroida ongelmitta useimpiin autoihin. Kaikkien asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi ei siis tarvita erilaisia antureita kuten alkuperäisantureita käytettäessä (perusvarasto yleisantureita riittää). Yleisanturien yhteydessä tarvitaan kuitenkin lisäksi erityinen ohjelmointityökalu, jolla anturit voidaan ohjelmoida ajoneuvokohtaisesti. Tätä työkalua käytettäessä kysytään ensin auton tekniset tiedot ja määritetään sen renkaan sijainti, jossa ohjelmoitava anturi sijaitsee (esim. edessä vasemmalla). Sen jälkeen ohjelmointilaite tunnistaa alkuperäisanturin (ohjelmiston mukaan esim. syöttämällä anturitunnus tai automaattisella määrityksellä alkuperäisanturin asetuksen kautta), ja koottuja tietoja käytetään uuden anturin ohjelmointiin. Ohjelmoinnissa jäljitellään toisin sanoen alkuperäisanturia. Mikäli käytössä ei ole vanhaa alkuperäisanturia, ohjelmointityökalun avulla voidaan luoda myös uusi anturitunnus.

TPMS ProgrammiergerätTPMS Programming Set

Kuinka auto tunnistaa (uudet) anturit?

Sen jälkeen, kun anturit on ohjelmoitu ja asennettu pyörään, on varmistettava, että auto tunnistaa anturin ja että tiedonsiirto toimii asianmukaisesti anturin ja lukulaitteen välillä. Tämä edellyttää, että keskusvastaanottimen (TPMS:n ohjaus- ja tietojenkäsittely-yksikön) anturit on aktivoitava, kun uusi anturitunnus otetaan käyttöön / luodaan tai kun anturin alkuperäistä rengassijaintia on muutettu.

Uusi anturi voidaan opettaa/ohjelmoida kolmella eri tavalla (auton ominaisuuksien mukaan):

 1. Auto opettaa itse itsensä: autolla ajetaan 10 minuuttia 35–100 km:n/h nopeudella, jolloin auto lukee automaattisesti anturin tiedot, varoitusvalo sammuu automaattisesti (esim. Mercedes, Opel, VW, Ford, Mazda, Hyundai).
 2. Auton omistaja opettaa anturin manuaalisesti auton valikon kautta: määritelty prosessi, joka on suoritettava auton käyttöohjekirjan ohjeiden mukaan (esim. Audi, Mercedes, BMW, Porsche).
 3. Opetus tiettyjen ohjelmointi-/vianmääritystyökalujen kautta: Anturi opetetaan muodostamalla yhteys ohjelmointityökalun ja OBDII-liitännän (= On Board Diagnose Schnittstelle) välille (esim. Renault, Citroen, Peugeot, Nissan, Opel, Fiat ja Lancia). Tätä liitäntää käytetään esim. ongelman vianmäärityksessä varoitusvalon palaessa.

Mitä muutoksia TPMS tuo asiakaskontakteihin?

Asiakkaille on tiedotettava seuraavista seikoista:

 1. TPMS:n tekniikka ja vaatimukset
 2. Rengashuolto kestää pidempään TPMS:llä varustetuissa autoissa.
 3. Rengashuollon hinnat korkeammat TPMS:n yhteydessä

Työntekijöiden pätevyys/koulutus:

Kuinka TPMS muuttaa rengashuollon työprosesseja?

Työvaihesuositukset asiakkaan pyytäessä vianmääritystä ja ongelman ratkaisua varoitusvalon syttymisen vuoksi, TPMS:n huoltoa tai rengashuoltoa (esim. renkaiden vaihto, asennus/irrotus):

 1. Auton näytössä olevan varoitusvalon ja ilmoituksen tarkistus – mikäli valoTPMS warning light palaa, on määritettävä, onko järjestelmässä virhe vai onko paine laskenut (vrt. auton käyttöohjekirja).
 2. Venttiilin tarkistus (Onko tiiviste vahingoittunut? Esiintyykö korroosiota?)
 3. Anturien skannaus vianmääritys-/ohjelmointityökalun avulla
 4. Skannaustulosten dokumentointi (auton TPMS:n tulotila)
 5. Asiakkaan toimeksiannon suoritus esim. pyörien vaihto, renkaiden tai anturien vaihto, venttiilin huolto. Tarvittaessa: auton (uusien) anturien opetus ja TPMS:n tarkistus.
 6. Auton TPMS:n lähtötilan dokumentaatio (TPMS:n tila ei saa olla huonompi kuin tulotila) ja asiakkaalle tiedottaminen.

Huomioi seuraava: Koska käyttölupa edellyttää toimintakykyistä TPMS-järjestelmää, korjaamon on varmistettava sen toimivuus jokaisen toimenpiteen jälkeen. TPMS:n tilan asianmukainen dokumentointi ennen huollon, vianmäärityksen ja asiakkaan toimeksiannon suoritusta sekä sen jälkeen suojaa vastuu- ja takuukysymyksissä.

Mitä TPMS:ää varten tarvitaan? Mitä investointeja vaaditaan?

Seuraavat toimenpiteet ovat välttämättömiä suoralla TPMS:llä varustettujen autojen omistajien palvelemiseksi:TPMS Service Kit

 1. Riittävä varasto ajoneuvokohtaisia alkuperäisantureita tai ohjelmoimattomia yleisantureita
 2. Riittävä varasto venttiileitä ja huoltosarjoja, jotka sisältävät tarvittavat varaosat renkaan vaihdon yhteydessä suoritettavaan anturien huoltoon (venttiilineula, venttiilihattu, mutteri, tiiviste)
 3. Erikoistyökalut esim. venttiiliavain venttiilineulan oikean vääntömomentin varmistamiseksi
 4. Vianmääritys-/ohjelmointityökalut ongelmien vianmääritykseen, anturien ja keskusohjausyksikön ohjelmointiin ja opettamiseen (tarvittaessa)
 5. Koulutettu henkilökunta on edellytys pyörien ammattitaitoiselle asennukselle/irrotukselle suoralla TPMS:llä varustetussa autossa.

 

Yhteenveto TPMS:ään liittyvistä valmisteluista

TPMS-velvoite merkitsee korjaamoille lukuisia muutoksia ja haasteita etenkin suoran TPMS:n teknologian suhteen. TPMS:n käyttö lisääntyy jatkuvasti, ja markkinakehitys on näin ollen erittäin positiivinen. Siksi näihin teknologioihin kannattaa valmistautua jo varhaisessa vaiheessa.

Seuraavista seikoista on apua valmistauduttaessa suoraa TPMS:ää koskeviin töihin:

 1. Asiakaskeskustelun hyvä valmistelu (autoa koskevien tietojen kokoaminen, suora/epäsuora TPMS, tiedottaminen TPMS:stä, lisäkustannuksista ilmoittaminen ja niiden perustelu)
 2. Henkilökunnan valmistelu uutta teknologiaa varten
 3. Investointi sopiviin antureihin ja vianmääritys-/ohjelmointityökaluihin
 4. Kilpailuetujen hyödyntäminen tiedottamalla asiakkaille TPMS-palvelusta
 5. Rengashuollon sisäisten työvaiheiden optimointi ja sovitus
 6. Rengashuollon läpimenoaikojen ja hintojen sovitus suoralla TPMS:llä varustettujen autojen yhteydessä
 7. TPMS:n tilan dokumentointi ennen töitä ja niiden jälkeen.

Kuinka anturit asennetaan pyörään?

Anturien ammattitaitoinen asennus ja irrotus edellyttää siihen tarkoitetun erikoistyökalun käyttöä. Nämä työkalut yksinkertaistavat anturien asennusta/irrotusta ja takaavat, että anturipidikkeen mutteri ja venttiili on kiristetty oikeaan vääntömomenttiin.

Anturit asetetaan renkaan sisälle tiettyjen rengasventtiilien päälle:

Kiinnityksessä voidaan käyttää joko alumiini- tai snap-in-venttiiliä (kumiventtiili); kummallekin venttiilityypeille on omat erilliset anturimallit (venttiilin ja anturin yhteensopivuuden varmistus). Snap-in-venttiili on yleensä edullisempi ja helpompi asentaa kuin alumiiniventtiili. Snap-in-venttiiliä ei voi kuitenkaan käyttää keskipakoisvoimien vuoksi maksiminopeuden ollessa yli 210 km/h – näin suuria nopeuksia varten on käytettävä alumiiniventtiiliä. Venttiili on huollettava aina renkaan vaihdon yhteydessä. Tällöin on vaihdettava venttiilineula, venttiilihattu, mutteri, aluslaatta ja tiiviste. Tätä huoltoa varten on erityisiä huoltosarjoja, jotka sisältävät tarvittavat varaosat.

Snap-in-venttiili:

 1. Anturi
 2. Kumiventtiili
 3. Torx-ruuvi (itsekierteittävä)
 4. Venttiilineula (nikkelöity)
 5. Venttiilihattu (muovi)

 

Alumiiniventtiili:TPMS valve and sensor

 1. Venttiili, valettu anturikoteloon
 2. Kumitiiviste
 3. Liitosmutteri
 4. Venttiilineula (nikkelöity)
 5. Venttiilihattu (muovi)

Mitä ohjelmointi-/vianmääritystyökaluja TPMS:n yhteydessä käytetään?

Saatavilla on erilaisia ohjelmointi-/vianmääritystyökaluja, joissa on eri määrä toimintoja ja joiden hinta on 500–1 500 euroa.

Vianmääritystä varten työkalut ottavat radion välityksellä yhteyden antureihin, jolloin TPMS:n häiriö näkyy työkalun näytössä. Yleensä vain kalliimman hintaluokan laitteissa on toiminto, joka muodostaa suoran liitännän OBD:n kanssa ja opettaa sen kautta uudet anturit. Yleisanturien ohjelmointi ajoneuvokohtaisilla tiedoilla sekä kloonatulla ja uudella anturitunnuksella edellyttää ehdottomasti ohjelmointityökalun käyttöä. Joidenkin työkalujen avulla on jopa mahdollista luoda yhteys jo asennettuina oleviin antureihin radion kautta ja ohjelmoida ne jälkikäteen.

Pre-service-työkalut: Suunniteltu ensisijaisesti vianmääritykseen (osin TPMS Pre Service Toolohjelmointivalmius). Pieni näyttö. USB:n kautta tiedot voidaan siirtää PC:lle. Tarkoitettu lähinnä perustason järjestelmäksi harvoin tapahtuvaan vianmääritykseen (ja ohjelmointiin).

TPMS Programming Device

PAD (Programming Accessory Devices): Anturien luku ja ohjelmointi. Anturit on tätä varten yhdistettävä suoraan PAD:iin (anturin asetus). PAD liitetään USB:n kautta PC:hen, joka toimii näyttönä.

 

All-in-one: Ohjelmointi vain muutamassa sekunnissa radion kautta olemassa olevia TPMS All in one Toolanturitunnuksia rajoittamalla tai uuden tunnuksen luomalla. Helppo ja nopea vianmääritys radion kautta. Usein valmius muodostaa yhteys OBD-liitäntään. Tiedot voidaan siirtää automaattisesti PC:lle (muita toimintoja mm. raporttien tulostus). Suositellaan keskikokoisia korjaamoja varten.

TPMS:n edut ja haitat korjaamoille

Edut

Haitat

 

 • Uudet palvelut (esim. renkaiden lisähuolto, TPMS:n huolto) ja varaosat (esim. uudet anturit, huoltosarjat) tuovat lisätuloa.
 • Mikäli autossa on suoralla TPMS:llä varustetut kesä- ja talvirenkaat, se on tuotava korjaamoon vähintään kahdesti vuodessa.
 • Asiakassuhteiden parantuminen säännöllisen asiakaskontaktin ansiosta. Mahdollisuus tarjota lisäpalveluja.

 

 • Yhden auton käsittelyaika pitenee suoran TPMS:n yhteydessä.
 • Ongelma kausihuippuina: toimeksiantoja voidaan käsitellä päivittäin vähemmän niiden pidemmän keston vuoksi.

Ratkaisu: Pidempi kesto kompensoidaan hyvällä esityöllä esim. sopimalla toimeksiannosta asiakkaan kanssa puhelimitse tai valmistelemalla materiaalit ajoissa.

 

 • Korjaamojen merkitys kasvaa rengashuollossa (esim. auton omistaja ei voi enää vaihtaa renkaita ilman muuta itse).

 

 • Asiakkaat saattavat pelästyä nousseita hintoja tai eivät ole valmiita maksamaan niitä, minkä seurauksena ympärivuotisten all-season-renkaiden käyttö vähenee tai TPMS:ää ei huolleta.

Ratkaisu: Parempi lisäkustannuksia koskeva ymmärrys hyvän TPMS-asiakasneuvonnan ja -tiedotuksen ansiosta. Asiakkaille tiedotetaan lakisääteisistä määräyksistä sekä korostetaan turvallisuusnäkökulmaa.

 

 

 • Erikoistuminen TPMS-korjaamoksi antaa kilpailuedun palvelujen, asiantuntemuksen ja huollon erittelyn kautta.

 

 • Puutteellisesta asiantuntemuksesta aiheutuvat TPMS-tekniikan käsittelyvirheet voivat johtaa maineen huonontumiseen ja vahingonkorvauskanteisiin.

 

Ratkaisu: Henkilökunnan pätevöittäminen itseoppimisen, kurssien ja koulutusten avulla. Asiantuntemusta parannetaan hyvällä henkilökunnan tiedottamisella ja viestinnällä.

 

Mitä on huomioitava vanteellisia renkaita tilattaessa tai itse rakennettaessa?

Suoralla TPMS:llä varustetun auton yhteydessä on huomioitava seuraava:

Kuinka henkilökunta voi valmistautua TPMS:stä aiheutuviin uusiin vaatimuksiin?

Suora TPMS aiheuttaa muutoksia korjaamojen työprosesseihin huoltotoimien ja rengashuollon osalta.

On tärkeää valmistaa työntekijät näitä muutoksia varten, jotta kaikkia asiakkaita voidaan palvella ammattitaitoisesti ja jotta TPMS:ää koskevan neuvonnan ja käsittelyn yhteydessä ei tapahdu virheitä. Työntekijöiden on suositeltavaa osallistua erityisiin koulutuksiin TPMS:ään perehtymiseksi. TPMS-koulutuksia järjestävät monet tahot.

Tietoa asiakkaille, joilla vanteelliset renkaat

Autossani ei ole TPMS:ää, onko minun asennutettava sen jälkikäteen?

Epäsuora tai suora TPMS on asennettu TPMS-velvoitteen piiriin kuuluviin autoihin jo valmistusvaiheessa, sillä muutoin niille ei myönnetä EU:n jäsenvaltioissa tyyppihyväksyntää eikä niitä voi rekisteröidä.

TPMS:ää ei tarvitse asentaa jälkikäteen.

Milloin TPMS-velvoite koskee minua?

Omistat henkilö- tai asuntoauton. Siksi sinun on oltava tietoinen seuraavista seikoista:

 1. 1. marraskuuta 2012 lähtien kaikki EU:ssa myytävät uudet tyyppihyväksytyt henkilö- ja asuntoautot on varustettava TPMS:llä.
 2. 1. marraskuuta 2014 lähtien kaikki EU:ssa ensirekisteröitävät henkilö- ja asuntoautot on varustettava TPMS:llä.

Miksi rengasta ei voi korjata itse paikkausvälineiden avulla, kun autossa on suora TPMS?

Erilaisten paikkausvälineiden, kuten paikkaussprayn, käyttö voi johtaa kemiallisiin reaktioihin, jotka vaurioittavat anturia ja rengasta.TPMS defect sensor

Mitä tapahtuu, jos TPMS-järjestelmäni ei toimi asianmukaisesti?

Mikäli auton näytössä näkyy varoitussignaali, auto on vietävä välittömästi korjaamoon,TPMS Display warning sillä tällöin TPMS:ssä on toimintahäiriö tai renkaiden ilmanpaine on laskenut.

Viallinen TPMS luokitellaan saksalaisen StVO-tieliikenneasetuksen pykälän 29 mukaan katsastuksessa vähäiseksi puutteeksi, joka auton omistajan on kuitenkin korjattava välittömästi, sillä puute vaikuttaa merkittävästi turvallisuuteen.

Mistä saan tarvittavan tekniikan?

Epäsuora tai suora TPMS asennetaan autoon jo sen valmistusvaiheessa. Mikäli auton valmistaja ei ole asentanut autoon TPMS:ää, sitä ei tarvitse asentaa jälkikäteen, koska tällöin TPMS-velvoite ei koske autoa.

Kysy lisätietoja varaosista, kuten venttiilin huoltosarjoista tai vara-anturista, TPMS-huoltoa tarjoavasta korjaamosta.

Huomaa, että TPMS:n monimutkaisen tekniikan takia renkaiden vaihdon, huoltotöiden ja ongelmien (esim. näytön varoitusvalo) yhteydessä on suositeltavaa käyttää ammattikorjaamoa, jossa on käytössä tarvittava erikois- tai ohjelmointityökalu.

Kuinka voin huollattaa TPMS-järjestelmäni?

Anturien venttiilit altistuvat normaalille kulumiselle, ja niitä on huollettava säännöllisesti (suositus: jokaisen renkaiden vaihdon yhteydessä).

Huolto voidaan suorittaa TPMS-huoltoon erikoistuneessa korjaamossa.

Miten toimin, kun haluan vaihtaa renkaan / rengas on vaihdettava (rengasrikko, kuluminen, talvi-/kesärenkaat)?

Kun autossa on suora TPMS, anturit on aina tarkistettava renkaita huollettaessa.

TPMS-velvoitteen piirissä olevissa autoissa kaikki renkaat on varustettava antureilla.

Mikäli autoon asennetaan uusi rengas, autoon on asennettava TPMS:n kanssa yhteensopiva anturi.

Voinko asentaa suoralla TPMS:llä varustetut renkaat itse?

Suoran TPMS:n yhteydessä rengashuollossa on huomioitava seuraava:

Miten minun on toimittava, kun autoni ilmoittaa paineen laskusta?

Auto on vietävä välittömästi korjaamoon, tai auto on pysäytettävä ja on otettava yhteyttä tiepalveluun, sillä rengas on tällöin viallinen eikä autoa ole enää turvallista ajaa.

Yleistä tietoa TPMS

Mitä ominaisuuksia TPMS:ssä on oltava?

Suora tai epäsuora TPMS on integroitava autoon jo sen valmistusvaiheessa. Jälkivarustelu ei ole määräysten mukaan sallittu. Mikäli toimintakyvytön TPMS luokitellaan katsastuksessa saksalaisen StVZO-tieliikenneasetuksen pykälän 29 mukaan vähäiseksi puutteeksi, auton omistajan on korjattava tämä puute välittömästi.

TPMS:n ominaisuudet EU-lainsäädännön mukaan:

Mikä on suora TPMS?

Rengaspainetta valvotaan jokaisessa renkaassa olevilla antureilla, jotka mittaavat paineen ja lämpötilan. Koottujen tietojen lähetys radion välityksellä keskusvastaanottimeen, tietojenkäsittely, kuljettajalle osoitettu ilmoitus näytössä.

Vertailu epäsuoraan TPMS:ään:

Mikä on epäsuora TPMS?

Olemassa olevia ESP-/ABS-antureita käytetään määrittämällä rengaspaine renkaiden pyörimisnopeuden perusteella, ja tiedot lähetetään keskusohjausyksikköön (ECU = Electronic Control Unit)

Paineen laskiessa:

Vertailu suoraan TPMS:ään:

Mikä on TPMS?

Tavoite:

Edut:

TPMS:n käyttöönoton aikataulu:

 1. 1. marraskuuta 2012 lähtien kaikki EU:ssa myytävät uudet tyyppihyväksytyt henkilöautot ja asuntoautot on varustettava TPMS:llä.
 2. 1. marraskuuta 2014 lähtien kaikki EU:ssa ensirekisteröitävät henkilöautot ja asuntoautot on varustettava TPMS:llä.

Millä alueilla TPM-järjestelmät vaikuttavat?

Auton omistaja tai korjaamo joutuu tekemisiin suoran TPMS:n kanssa seuraavissa tilanteissa:

Seuraukset auton omistajalle:

TPMS:n monimutkaisen teknologian vuoksi auton omistajan on entistä vaikeampi huoltaa renkaita itse. Hänen on käytettävä korjaamopalveluja varoitussignaalin syttyessä (esim. viallinen rengas tai anturi) ja renkaiden vaihdon yhteydessä.

Seuraukset korjaamolle:

Korjaamoiden on siksi välttämätöntä valmistautua uusia teknologioita varten, ja niiden ryhdyttävä jo varhaisessa vaiheessa tarvittaviin toimiin, jotta ne voivat palvella TPMS:llä varustettujen autojen asiakkaita ja varmistaa asiantuntija-asemansa tällä markkina-alueella.

Jo nyt markkinoilla on lukuisia suoralla TPMS:llä varustettuja autoja, minkä vuoksi korjaamot ovat tekemisissä asiakkaiden ohjelmiston ja huoltovaatimusten kanssa jo ennen 1. marraskuuta 2014.

Lähivuosina TPMS:llä varustetut autot yleistyvät entisestään. Kaikissa näissä autoissa tarvitaan vara-antureita tai talvirenkaisiin asennettavia antureita, mikä merkitsee korjaamoille valtavaa myyntipotentiaalia näihin liittyvien palvelujen osalta.

Korjaamoilla on oltava käytössään tarvittavan asiantuntemuksen lisäksi myös asianmukaiset työkalut (esim. ongelmien vianmääritykseen tai anturien ohjelmointiin) ja varaosat (esim. tiivisteet, venttiilit tai kokonaiset anturit).
Ilmainen rengas123.com-uutiskirje!

Tuoteuutisia ja suosituksia koko tuotevalikoimastamme

Nauti huipputarjouksista ja eksklusiivisista eduista© 2001-2024 Delticom AG - rengas123.com - 21.05.2024 00:41